Spelend en in beweging werken aan vertrouwen in de klas

  • Heb je ook het gevoel dat je de emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van het kind meer aandacht zou willen geven binnen jouw school?
  • Wil je ook leren hoe je traumasensitief werken praktisch vorm geeft binnen het onderwijs?
  • Wil je in plaats van praten met kinderen, in beweging komen, en op die manier samen werken aan een fijne, veilige klas?
  • Wil je tools kennen waarmee je in jouw klas stress direct kunt verlagen en emoties helpen reguleren op een speelse manier?
  • Wil je meer leren over hoe zelfvertrouwen zich ontwikkelt en hoe je daar middels bewegingsspel aan kan bijdragen?

of

  • Vind je het interessant om dit in projectvorm aan te bieden op scholen?
  • Zie je de toegevoegde waarde voor een groep waarmee jij werkt?

Dan is het SAMEN-tijd!

 

De school als samen-leving

De school is er in eerste instantie om kinderen kennis bij te brengen en te helpen vaardigheden te ontwikkelen. Echter, de school is ook een samen-leving  en geeft kinderen de emotionele en sociale ervaring van waaruit zij hun verdere leven vorm zullen geven. Het uiteindelijke doel van onderwijs is, dat kinderen bij het verlaten van de school, niet alleen cognitief het beste uit zichzelf hebben weten halen. Maar ook dat zij, de mogelijkheid hebben gekregen om uit te bloeien tot evenwichtige personen die hun eigen gevoelens en gedrag kunnen reguleren, hebben leren omgaan met anderen, en vooral ook: een gelukkig mens zijn.

In elke klas zijn er kinderen die thuis moeilijke dingen mee maken, de groep als onveilig ervaren, een gevoel van basisvertrouwen missen of moeite hebben met het reguleren van hun gedrag en emoties. Ook zijn er in elke klas kinderen die zich stilletjes aanpassen of terughoudend zijn om zichzelf te laten zien. Van leerkrachten wordt in toenemende mate verwacht dat zij een coachende en ondersteunende rol aannemen, waarbij zij kinderen met diverse zorgvragen binnen de groep bedienen. Uit onderzoek weten we, dat kinderen pas hun denkprocessen kunnen sturen, als er emotionele en relationele rust is. Maar hoe geef je dit actief vorm?

 

Samentijd

Samentijd is een praktisch, lichaamsgericht programma waarbij je middels actieve spelvormen werkt aan het stimuleren en bevestigen van de zelf-ontwikkeling. Lichaamsgericht leren is onze primaire vorm van leren en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

De spelletjes zijn sterk gericht op contact en daarmee op het creëren van een veilige, prettige sfeer waarin een ieder voelt dat hij goed is zoals hij is. In deze vorm van groepsgerichte spelbegeleiding staat plezier en verbinding centraal.

Daarnaast worden tijdens de cursus tools aangereikt die in de klas kunnen worden toegepast op momenten dat het nodig is. Zo kunnen conflicten en emotionele buien op een speelse manier worden benaderd. Door de non-verbale aanpak is het effect direct en duurzaam.

Het programma kan een vast onderdeel gaan uitmaken van het curriculum, of als extra activiteit worden aangeboden voor leerlingen die het nodig hebben. Het is zowel geschikt voor kleine groepjes leerlingen met een specifiek leerdoel, als voor toepassing met de gehele klas.

Het groepsprogramma kan op elke school geïntegreerd worden door de leerkracht, onderwijsassistent, intern begeleider, therapeut.

De werkvormen zijn geïnspireerd door o.a. de behandelvormen Sherborne bewegingspedagogiek en Theraplay. Deze therapievormen hebben hun kracht bewezen in het versterken van lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn, basisveiligheid, onderlinge relaties, en emotieregulering.

Samentijd is ontwikkeld in samenwerking met Bart van Gent, psycholoog en leerkracht op een cluster 4 school in Den Haag. Op deze school is Samentijd getest, uitgevoerd en bijgesteld tot deze uiteindelijke werkvorm.