De Training

Samentijd kan op elke groep gegeven worden door de leerkracht, groepsleider, pedagogisch medewerker, onderwijsassistent, intern begeleider, of vaktherapeut/behandelaar. Afhankelijk van het doel, kan het programma vervolgens op dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse basis worden ingezet. Elementen uit de Samentijd sessies kunnen in de dagelijkse praktijk terugkomen waardoor hetgeen dat ervaren en geleerd is, geïntegreerd wordt. Tijdens onze training, leer je hoe je een Samentijd programma kan opzetten en naar eigen inzicht implementeren binnen jouw organisatie of op jouw school. Hierbij is: ‘leren door te doen’ het motto. Dit vind je terug in de opbouw van de training: het theoretisch kader wordt afgewisseld met het oefenen van de vele groepsspelletjes en speelse emotieregulatie-tools voor op de groep. Van hieruit word je, aan de hand van praktijkvoorbeelden, ondersteund in het ontwikkelen van je eigen unieke Samentijd programma voor jouw werkplek. Hierbij krijgt de vaste structuur van het programma een invulling op maat.

Dag 1

Introductie Sherborne Bewegingspedagogiek.

 • Het kind helpen lichaamsbewustzijn te ontwikkelen
  Training in de 4 ingangen tot lichaamsbewustzijn.

  Thema’s:

  • Hoe voel ik mij?
  • Wat hoort er allemaal bij mijn lijf?
  • Wat vind ik fijn en wat vind ik niet fijn?
  • Wat kan ik allemaal?
  • Mijn lijf is okay!
 • Het kind helpen bewust te worden van zijn plek in de ruimte
  Training in het werken met verschillende ruimte aspecten en ruimte bewustzijn.

  Thema’s:

  • Wat is mijn eigen ruimte?
  • Wat is andermans ruimte?
  • Hoe ga ik om met afstand/nabijheid?
  • Hoe neem ik mijn plek in?
  • Hoe kan ik spelen met en in de ruimte?
 • Het kind helpen relaties aan te gaan
  Training in de diverse spellen die horen bij de zorgen-voor-relatie, de samen-relatie en de tegen-relatie.

  Thema’s:

  • Hoe leg ik contact?
  • Wat vind ik leuk en wat vind ik moeilijk in contact met de ander?
  • Hoe zorg ik voor de ander en neem ik verantwoordelijkheid?
  • Durf ik mij ook over te geven aan de zorg van de ander?
  • Wat is nodig als ik wil samenwerken?
  • Hoe sta ik in mijn eigen kracht?
  • Hoe geef ik aan wat ik nodig heb?

 

Dag 2

Het opzetten van een Samentijd programma: structuur, ritme, opbouw en transfer van de bewegings- en contactspellen

Het invullen van een Samentijd programma: de inhoud, keuze en volgorde van de bewegings- en contactspellen, spellen op maat

Samen oefenen met basisveiligheid ervaren en evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren via lichaamservaringen:

 • Samentijd-liedjes
 • Check-ups
 • Verbindingsspellen
 • Bewegingsspellen
 • Afsluiters en transfers

 

Dag 3

Het effect van trauma en stress op het kind in de groep.

Persoonsvorming en emotieregulatie in de groep bevorderen middels contact- en bewegingsspel, ademspel en oefeningen die bijdragen aan in het hier en nu zijn

Alertheid en motivatie verhogen middels bewegingsspel.

 

Dag 4

De implementatie van het Samentijd programma op je eigen werkplek.

De integratie van de bewegings- en contactspellen in de dagelijkse praktijk op de groep.

Het informeren en betrekken van ouders en collega’s bij Samentijd.

Werken met beelden om:

 • groepsprocessen in beeld te krijgen
 • meer inzicht te krijgen in individuele beleving en behoeften (stress, ontspanning, plezier, emotioneel ontwikkelingsniveau)

Casuïstiek bespreking (videobeelden en vragen) en ervaringen en successen delen.