Doelen

Bij kinderen die meegedaan hebben aan het programma Samentijd zie je:

 • Toename van het zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar
 • Emotionele veiligheid en verbinding binnen de groep
 • In eigen kracht kunnen staan en toename van assertiviteit zonder agressie
 • Verbetering in de regulatie van emotie en gedrag
 • Meer samenwerken en zorgen voor elkaar
 • Weten wie je bent en jezelf durven zijn
 • Groei en ontwikkeling vanuit een stevige basis

Professionals die hebben deelgenomen aan de vierdaagse opleiding :

 • Beschikken over kennis van de sociaal-emotionele en persoonsontwikkeling van kinderen vanuit de neuropsychologie.
 • Zijn binnen de eigen werkomgeving instaat vorm te geven aan trauma geïnformeerd onderwijs en/of een trauma sensitieve werkwijze.
 • Begrijpen hoe en waarom de persoonsvorming en zelfontwikkeling de basis vormt voor al het leren, en hoe lichaamsgericht leren daarin een belangrijke plaats heeft
 • Hebben zelf de waarde ervaren van lichaamsgericht werken
 • Hebben veel bewegingsspelvormen tot hun beschikking om met de eigen (doel)groep toe te werken naar gestelde doelen
 • Kunnen op basis hiervan een succesvol Samentijd programma op maat neerzetten
 • Weten wat ze daar voor nodig hebben, en kennen de do’s en don’ts
 • Kunnen traumaklachten (h)erkennen bij de kinderen waarmee zij werken
 • Beschikken over praktische, direct toepasbare tools voor de groep, waarmee zij emoties bij kinderen in goede banen kunnen leiden, en continu werken aan de zelfontwikkeling van het kind en het klimaat binnen de groep.