WERKEN AAN VERTROUWEN IN DE GROEP

 

  • Wil je ook leren hoe je traumasensitief werken praktisch vorm geeft binnen je groep?
  • Wil je in plaats van praten met kinderen, in beweging komen, en op die manier samen werken aan een fijn en veilig klimaat in je groep?
  • Wil je tools kennen waarmee je in jouw groep stress direct kunt verlagen en emoties helpen reguleren op een speelse manier?
  • Wil je meer leren over hoe zelfvertrouwen zich ontwikkelt en hoe je daar middels bewegingsspel aan kan bijdragen?
  • Heb je ook het gevoel dat je de emotionele ontwikkeling en persoonsvorming van het kind meer aandacht zou willen geven binnen jouw school of organisatie/behandelgroep?

 

of

  • Vind je het interessant om dit in projectvorm aan te bieden binnen het (speciaal) onderwijs, de kinderopvang, behandelgroep, of andere groepssettings zoals AZC’s?
  • Zie je de toegevoegde waarde voor een groep waarmee jij werkt?

 

Dan is het SAMEN-tijd!

 

Samentijd

Samentijd is een praktisch, lichaamsgericht programma waarbij je middels actieve spelvormen werkt aan het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsveiligheid. Lichaamsgericht leren is onze primaire vorm van leren en sluit aan bij de belevingswereld van kinderen.

De spelletjes zijn sterk gericht op contact en daarmee op het creëren van een veilige, prettige sfeer waarin een ieder voelt dat hij goed is zoals hij is. In deze vorm van groepsgericht psychofysiek spel staat plezier en verbinding centraal.

Daarnaast worden tijdens de cursus tools aangereikt die op de groep kunnen worden toegepast op momenten dat het nodig is. Zo kunnen conflicten en emotionele buien op een speelse manier worden opgelost. De spellen helpen het kind te reguleren en door de non-verbale aanpak is het effect direct en duurzaam.

Samentijd kan een vast onderdeel gaan uitmaken van het wekelijks programma of dagritme, of als extra activiteit worden aangeboden voor leerlingen/kinderen die het nodig hebben. Het is zowel geschikt voor kleine groepjes met een specifiek leerdoel, als voor toepassing met de gehele groep. Verbale taal is bij Samentijd niet per se nodig om het beoogde resultaat te bereiken.

Dit groepsprogramma kan op elke school of organisatie geïntegreerd worden door de leerkracht, groepsleider, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker, intern begeleider, vaktherapeut of behandelaar.

De werkvormen zijn geïnspireerd door o.a. de behandelmethodes Sherborne bewegingspedagogiek, Samenspel, Mindfulness en Theraplay. Deze therapievormen hebben hun kracht bewezen in het versterken van lichaamsbewustzijn, zelfbewustzijn, basisveiligheid, onderlinge relaties, en emotieregulering.

Samentijd is van oorsprong ontwikkeld in samenwerking met Bart van Gent, psycholoog en leerkracht op een Cluster 4 school in Den Haag. En heeft uiteindelijk zijn weg en een succesvolle toepassing gevonden binnen het (speciaal) onderwijs, onderwijs aan nieuwkomers, kinderdagopvang, en centra voor dagbehandeling.

 


Een groep als samen-leving

Elke groep vormt een samen-leving in het klein en geeft kinderen de emotionele en sociale ervaring van waaruit zij hun verdere leven vorm zullen geven. De missie die wij hebben met Samentijd is professionals een praktisch programma aan te reiken dat helpt om de kinderen die zij onder hun hoede hebben uit te laten bloeien tot evenwichtige personen die hun eigen gevoelens en gedrag kunnen reguleren, hebben leren omgaan met anderen, en vooral ook: een gelukkig mens zijn.

In elke groep zijn er kinderen die thuis moeilijke dingen mee maken, de groep als onveilig ervaren, een gevoel van basisvertrouwen missen, bij wie bepaalde sociale vaardigheden ontbreken of die moeite hebben met het reguleren van hun gedrag en emoties. Ook zijn er in elke groep kinderen die zich stilletjes aanpassen of terughoudend zijn om zichzelf te laten zien. Vaak is het een uitdaging om kinderen met diverse zorgvragen en behoeften binnen de groep te bedienen. Uit onderzoek weten we, dat kinderen pas tot leren en ontwikkelen in staat zijn, als er emotionele en relationele rust is. Ook weten we dat elke betrouwbare volwassene door wie het kind zich gezien voelt, een wezenlijk verschil maakt in de veerkracht van het kind. Samentijd biedt een non-verbaal en actief programma vol speelse tools om als professional de emotioneel ondersteunende connectie met het kind te versterken, deze kinderen te helpen hun plek te vinden in de groep, een veilige sfeer in de groep te creëren en kinderen te steunen bij de emotieregulatie waardoor ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.